Tillatelser

Tillatelser

Denne funksjonen gjør det mulig for barnehagen å registrere tillatelser i løsningen, samt at foreldre kan besvare disse på sine sider. Dette gjør at både ansatte og foresatte har full oversikt over tillatelser på barnet. På forsiden til PBL Mentor … les mer
Tofaktorautentisering

Tofaktorautentisering

For å beskytte personopplysningene til ansatte, barn og foreldre går vi nå i gang med tofaktorautentisering i PBL Mentor Kidplan. Dette betyr at i tillegg til brukernavn/passord, kreves det en kode i tillegg for å godkjenne påloggingsforsøket. Dette beskytter din … les mer
Fraværregistrering

Fraværregistrering

Når foreldrene melder inn fravær på barnet blir statusen på barnet oppdatert i barneloggen, oppmøteplan og fraværsoversikten. I barneloggen får barnehagen også oversikt over antall foreldreregistrering(er) Barnehagen har også mulighet til å låse fraværregistreringen for en periode, som for eksempel … les mer
Slettefunksjon

Slettefunksjon

I tråd med skjerpede personvernregler (GDPR), som trer i kraft fra 25.mai 2018, er det viktig å kunne slette bilder og poster. Slettefunksjonen ivaretar dette på en enkel og grei måte. På administrasjonssiden finner du nå en ny flis som heter … les mer