Slettefunksjon

Slettefunksjon

I tråd med skjerpede personvernregler (GDPR), som trer i kraft fra 25.mai 2018, er det viktig å kunne slette bilder og poster. Slettefunksjonen ivaretar dette på en enkel og grei måte. På administrasjonssiden finner du nå en ny flis som heter … les mer
Tofaktorautentisering

Tofaktorautentisering

For å beskytte personopplysningene til ansatte, barn og foreldre går vi nå i gang med tofaktorautentisering i PBL Mentor Kidplan. Dette betyr at i tillegg til brukernavn/passord, kreves det en kode i tillegg for å godkjenne påloggingsforsøket. Dette beskytter din … les mer
Fraværregistrering

Fraværregistrering

Når foreldrene melder inn fravær på barnet blir statusen på barnet oppdatert i barneloggen, oppmøteplan og fraværsoversikten. I barneloggen får barnehagen også oversikt over antall foreldreregistrering(er) Barnehagen har mulighet til å låse fraværregistreringen og sette frist for når foresatte må … les mer