Grupper

Grupper

Opprett grupper på tvers av avdelingene i barnehagen. Gruppen kan bestå av barn og/eller ansatte. Dette gjør det mye enklere å ha oversikt. «Grupper» er et filter i Barneloggen hvor du kan sortere på enkeltgrupper for å vise kun de … les mer
Samtykker

Samtykker

Denne funksjonen gjør det mulig for barnehagen å registrere samtykker i løsningen. Foreldre kan besvare samtykkene på foreldresiden på web og via foreldreappen. Dette gjør at både ansatte og foresatte har full oversikt over samtykkene på barnet. Ved å klikke … les mer
Filarkiv

Filarkiv

Her laster du opp filer som skal lenkes til fra hjemmesiden eller sendes som vedlegg til e-poster. Det er ingen restriksjoner på filtyper, men størrelsen kan ikke overskride 30 Megabyte (MB). Filarkivet er kun tilgjengelig for ansatte med tilgangsrolle «Avdelingsbruker» … les mer
Barn og foreldre

Barn og foreldre

Når du legger inn et nytt barn kan du samtidig registrere foresatte med e-postadresse. De vil da automatisk få tilsendt en e-post med påloggingsinformasjon til barnehagens nettside og foreldreappen PBL Mentor kidplan. Denne lastes ned vi Play store og app … les mer
Ansatte og avdelinger

Ansatte og avdelinger

Når du registrerer en ansatt med e-postadresse, vil han eller hun automatisk få tilsendt en e-post med påloggingsinformasjon til barnehagens nettside. Du kan velge mellom tre ulike roller som den ansatte skal ha: «Lesetilgang» gir den ansatte lesetilgang på foreldresidene … les mer
Barnelogg

Barnelogg

Barnelogg er en funksjonalitet som gir barnehagen mulighet for å registrere om barn er levert, hentet, syk, har ferie, fri eller annet fravær. I tillegg kan du registrere sovetider, måltider, toalettbesøk og bleieskift. For å sette eller endre sovetid, klikker … les mer
Tellelista

Tellelista

Det første du må gjøre før du iverksetter telling, er å velge telleintervall. Dette gjøres ved å trykke på flisen «Innstillinger» som ligger under området «system», deretter på fanen «Innstillinger». Her velger du et intervall som gjelder for hele barnehagen. … les mer
Rapporter

Rapporter

Her finner barnehagen en oversikt over ulike rapporter som kan skrives ut eller lastes ned.