Grupper

Grupper

Opprett grupper på tvers av avdelingene i barnehagen. Gruppen kan bestå av barn og/eller ansatte. Dette gjør det mye enklere å ha oversikt. «Grupper» er et filter i Barneloggen hvor du kan sortere på enkeltgrupper for å vise kun de … les mer
Samtykker

Samtykker

Denne funksjonen gjør det mulig for barnehagen å registrere samtykker i løsningen. Foreldre kan besvare samtykkene på foreldresiden på web og via foreldreappen. Dette gjør at både ansatte og foresatte har full oversikt over samtykkene på barnet. Ved å klikke … les mer
Filarkiv

Filarkiv

Her laster du opp filer som skal lenkes til fra hjemmesiden eller sendes som vedlegg til e-poster. Det er ingen restriksjoner på filtyper, men størrelsen kan ikke overskride 30 Megabyte (MB). Filarkivet er kun tilgjengelig for ansatte med tilgangsrolle «Avdelingsbruker» … les mer
Barn og foreldre

Barn og foreldre

Når du legger inn et nytt barn kan du samtidig registrere foresatte med e-postadresse. De vil da automatisk få tilsendt en e-post med påloggingsinformasjon til barnehagens nettside og foreldreappen PBL Mentor kidplan. Denne lastes ned vi Play store og app … les mer
Ansatte og avdelinger

Ansatte og avdelinger

Når du registrerer en ansatt med e-postadresse, vil han eller hun automatisk få tilsendt en e-post med påloggingsinformasjon til barnehagens nettside. Du kan velge mellom tre ulike roller som den ansatte skal ha: «Lesetilgang» gir den ansatte lesetilgang på foreldresidene … les mer
Barnelogg

Barnelogg

Barnelogg er en funksjonalitet som gir barnehagen mulighet for å registrere om barn er levert, hentet, syk, har ferie, fri eller annet fravær. I tillegg kan du registrere sovetider, måltider, toalettbesøk og bleieskift. For å sette eller endre sovetid, klikker … les mer
Tellelista

Tellelista

Det første du må gjøre før du iverksetter telling, er å velge telleintervall. Dette gjøres ved å trykke på flisen «Innstillinger» som ligger under området «system», deretter på fanen «Innstillinger». Her velger du et intervall som gjelder for hele barnehagen. … les mer
Rapporter

Rapporter

Her finner barnehagen en oversikt over ulike rapporter som kan skrives ut eller lastes ned.
Bleieliste

Bleieliste

Bleilisten gir det oversikt over de barna som bruker bleie i barnehagen, og på de ulike avdelingene. For å få listen aktiv må du huke av for at barnet bruker bleie. Dette gjøres enten via barnets kort inne på flisen … les mer
Oppmøtestatistikk

Oppmøtestatistikk

Oppmøtestatistikken er en funksjonalitet som tar utgangspunkt i levering og hentetidspunktene til barna. Denne informasjon kan hjelpe barnehagen med følgende: Første bilde viser oppmøtestatistikk for hele barnehagen i en gitt periode og det totale antallet registreringer som er utført i … les mer