Når foreldrene melder inn fravær på barnet blir statusen på barnet oppdatert i barneloggen, oppmøteplan og fraværsoversikten. I barneloggen får barnehagen også oversikt over antall foreldreregistrering(er)

Barnehagen har også mulighet til å låse fraværregistreringen for en periode, som for eksempel i forbindelse med jul, påske og sommerferie. For å gjøre det, gå inn på «innstillinger» på område «system» og velg fanen «innstillinger».

Barnehagen kan slå på tidsbegrensning for redigering av foreldreregistrert fravær. Det er ikke mulig å endre på fraværet når tidsbegrensningen går ut, da må barnehagen kontaktes. Ferie må meldes inn til barnehagen seinest 14 dager før ferien skal tas ut.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering