Det første du må gjøre før du iverksetter telling, er å velge telleintervall. Dette gjøres ved å trykke på flisen «Innstillinger» som ligger under området «system», deretter på fanen «Innstillinger». Her velger du et intervall som gjelder for hele barnehagen.

Det finnes to måter å gjennomføre tellingen av barn i barnehagen. Den ene måten er via flisen «Barneloggen» og den andre er via flisen «Telleliste».

For å starte telling i «Barneloggen», må du trykke på ikonet for telling , deretter registrerer du telling ved å trykke på barnet.

Avslutt tellingen ved å trykk på ikonet for telling . Det er også mulig å filtrere på grupper og avdelinger.

For å starte telling i flisen «Telleliste», trykker du på knappen til høyre for barnet «tell meg» for å registrere en telling av barnet.

Etter at du har trykket på «tell meg», vil den være ikke-trykkbar i to sekunder etterpå. Dette for å unngå dobbeltregistrering. Det er også her mulig å filtrere på grupper og avdelinger.

Dersom et barn blir registrert som «syk», «borte», «ferie» eller «hentet» i barneloggen, vil barnet bli grå i tellelisten, som antyder at barnet ikke behøver å telles.

Om et barn blir hentet (midlertidig borte), kan barnet tas ut av tellelisten. Trykk på det aktuelle barnet du ønsker å ta ut av tellingen og velg «pause fra telling».

Du kan klikke på barnet for å se tidspunkt for når barnet ble pauset fra tellingen, og hvem som har telt barnet.

Det er to måter å ta barnet inn igjen i tellelisten. Trykk på barnet og velg «ta inn i lista» eller «tell meg» til høyre. Det er også mulig å filtrere ut alle fraværende ved å klikke på «skjul fraværende» oppe til høyre.

Fargekoder:

Hvit/blank: barnet ikke har blitt talt i dag, men det kan fortsatt telles.

Grå: ikke tilstede.

Grønn: barnet har nettopp blitt talt.

Oransje: Det nærmer seg telling av barnet i henhold til telleintervall.

Rød: Telleintervallet er forbigått og barnet bør bli talt.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering