Denne funksjonen gjør det mulig for barnehagen å registrere tillatelser i løsningen, samt at foreldre kan besvare disse på sine sider. Dette gjør at både ansatte og foresatte har full oversikt over tillatelser på barnet. På forsiden til PBL Mentor Kidplan for ansatte er det lagt til en flis kalt «Innstillinger». Ved å klikke deg inn på «Innstillinger» vil de ansatte få opp en informasjonsside for barnehagen.

Ved å klikke deg inn på «Innstillinger» vil de ansatte få opp en informasjonsside for barnehagen.

I fanen «Tillatelser» vil barnehagen kunne registrere nye tillatelser. Ved første gangs bruk vil det være en mulighet for barnehagen å benytte seg av forhåndsdefinerte tillatelser.

Tillatelser-fanen vil se slik ut etter at barnehagen har fått registrert flere tillatelser. Her er det kun mulig å opprette ny og slette gamle. Redigering av eksisterende tillatelser er ikke mulig. Det kan også legges til detaljer for tillatelsen, hvis dette er nødvendig.

For at barnehagen skal ha oversikt over tillatelsene og besvarelsene til foreldrene, er det lagt til to ulike rapporter. En for oversikt basert på tillatelsen og den andre basert på hvert enkelt barn.

Rapporten basert på tillatelsene vil inneholde informasjon over antall besvarelser. Ved å klikke på detaljer, vil en liste over alle barn vises, sortert på svaret.

Rapporten basert på hvert enkelt barn ser slik ut. Her får barnehagen informasjon om hva foreldrene har svart på de ulike tillatelsene, i tillegg til hvem som har svart og når den er besvart.

Informasjon om hvilke foresatte som har svart hva og når blir lagret som historikk. Dette er kun tilgjengelig i databasen, og skal ikke være synlig for brukerne.

i foreldreappen klikker foreldrene seg inn på «Tillatelser» for å gi samtykke for sitt/sine barn.

Fanen for tillatelser vil se slik ut. Når en foresatt svarer på en tillatelse, registreres dette, og vises på hver tillatelse.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering