I tråd med skjerpede personvernregler (GDPR), som trer i kraft fra 25.mai 2018, er det viktig å kunne slette bilder og poster. Slettefunksjonen ivaretar dette på en enkel og grei måte. På administrasjonssiden finner du nå en ny flis som heter «Vedlikehold». Der kan du velge om du vil slette poster på tavla eller bilde-album.

Deretter velger du om du vil slette elementer som er eldre enn ett år, eller om du selv vil definere datointervallet du vil slette elementer fra.

Om du vil slette poster eller bilde-album som er eldre enn ett år, kan du velge å vise berørte poster/album før du sletter.

hvis du ønsker å definere datointervallet selv, kan du enten huke av for utvalgte poster/album eller velge alle, før du sletter.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering