Meldinger gir barnehagen og foreldrene et effektivt verktøy for å sende meldinger til hverandre. Foreldre kan nå enkelt sende en melding fra foreldreappen Kidplan  til barnehagen eller direkte til avdelingen barnet tilhører. Barnehagen kan sende meldinger både til avdeling, grupper  og enkelte foreldre samtidig. Foresatte kan ikke starte en gruppesamtale. 

For å skrive en melding trykk på «ny» melding og deretter trykk på «velg avsender». For å velge hvem som skal motta meldingen trykk på «velg fra liste» et vindu vil komme opp med de ulike avdelingene og gruppene.

Foreldre mottar pushvarsel i foreldreappen Kidplan når det kommer nye meldinger.

 

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering