Opprett grupper på tvers av avdelingene i barnehagen. Gruppen kan bestå av barn og/eller ansatte. Dette gjør det mye enklere å ha oversikt.

«Grupper» er et filter i Barneloggen hvor du kan sortere på enkeltgrupper for å vise kun de barna som tilhører den enkelte gruppen.
Dere kan for eksempel opprette en gruppe for alle 5-åringene som skal begynne på skolen, eller turgrupper der barna går i forskjellige avdelinger i barnehagen.

Bilder


Du kan også velge å la bildealbumer kun være synlig for de gruppene du velger. Da vil kun foreldrene til barna i den valgte gruppen som har tilgang se disse bildene, og de ansatte i barnehagen som hører til i gruppen.

Disse har tilgang


Du må være barnehageadministrator eller avdelingsbruker for å opprette og registrere hvem som skal være medlem av en gruppe.
Alle ansatte med lesetilgang kan se innholdet relatert til en gruppe.
Under «Ansatte» i administrasjonsverktøyet kan du merke av i avkryssingsboksen dersom du vil gi en ansatt tilgang til alle gruppene.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering