Barnelogg er en funksjonalitet som gir barnehagen mulighet for å registrere om barn er levert, hentet, syk, har ferie, fri eller annet fravær. I tillegg kan du registrere sovetider, måltider, toalettbesøk og bleieskift. Med andre ord, alt som har foregått med penn og papir kan du nå enkelt legge inn elektronisk. Foresatte kan enkelt melde fravær direkte fra foreldreappen kidplan. Barnehagen vil se en oversikt over foreldreregistreringene som blir meldt til barnehagen.

For å registrere status på et barn, klikker du på  det aktuelle barnet, og du kommer da inn på registreringsbildet til barnet. I registreringsbildet ser du alle de ulike hendelsenetypene du kan velge mellom. Noen hendelser vil bytte navn avhengig av status på barnet. Dersom du eksempelvis registrerer et barn som levert, vil denne knappen få endret navn til hentet.

Dersom du klikker på stempelsymbolet vil du registrere levert/hentet/syk/fri/ugyldig fravær og ferie på tidspunktet akkurat nå. Du kan se på stempelsymbolet som en type hurtigregistrering på statusene levert, hentet, syk, fri, ugyldig fravær og ferie.

Det er nå mulighet å registrere «håndhygiene» i kidplan. Når registreringen er gjort kommer det opp symbol på barnet som indikerer at barnet har vasket hendene. Barnehagen bestemmer selv hvor lenge symbolet skal være synlig i barneloggen. Denne innstillingen gjøres via flisen «innstillinger» på området «system».

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering