Når du legger inn et nytt barn kan du samtidig registrere foresatte med e-postadresse.

De vil da automatisk få tilsendt en e-post med påloggingsinformasjon til barnehagens nettside og foreldreappen PBL Mentor kidplan. Denne lastes ned vi Play store og app store. Foresatte har kun tilgang til innhold knyttet til avdelingen(e) de har barn på.

På favnen «tillegg» kan barnehagen sette sovetid for barnet. Det er mulig å sette maksimum sovetid eller at barnet ikke skal sove etter et gitt tidspunkt.

Eventuelle notater du skriver om et barn er kun synlige for ansatte.

Foresatte som allerede har en ansattbruker, kan ikke registreres med samme e-postadresse.

En oversikt over barnehagens barn og foreldre vises på tavla under menyen «Mer» → «Foreldreliste». Foreldrebrukere kan selv skjule sin kontaktinformasjon fra listen dersom de ønsker det.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering