Når du registrerer en ansatt med e-postadresse, vil han eller hun automatisk få tilsendt en e-post med påloggingsinformasjon til barnehagens nettside. Du kan velge mellom tre ulike roller som den ansatte skal ha:

  • «Lesetilgang» gir den ansatte lesetilgang på foreldresidene (tavla).
  • «Avdelingsbruker» gir administrasjonstilgang til den eller de avdelingene den ansatte tilhører. Det er også mulig å gi avdelingsbruker utvidet rettigheter i barnemappen. 
  • «Bruker med registreringsrettigheter» gir kun tilgang til barneloggen
  • «Barnehageadministrator» gir full tilgang til alle funksjonene i PBL Mentor Kidplan.

Ansatte som allerede har en foreldrebruker kan ikke registreres med samme e-postadresse.

Når en ansatt har fått tilgang til Kidplan, må den ansatte selv velge synlighet på hjemmesiden. Dette gjøres på «min profil» øverst til høyre. Dette forutsetter at administrator har satt den ansatte til synlig

En oversikt over barnehagens ansatte og avdelinger vises på forsiden under menyen «Om oss» → «Ansatte», og er synlig for alle besøkende på hjemmesiden. Hvis dere ønsker å skjule kontaktinformasjonen til ansatte derfra, kan dette gjøres ved å klikke på en ansatt i listen, velge «Rediger» og markere «Ikke vis kontaktinformasjon på nettsidene».

Det er også mulig å skjule hele siden. Dette gjøres under «Menyer» i administrasjonspanelet.

Avdelingsbruker med utvidet rettighet til barnemappen kan se alle dokumentene i mappen. 

Var denne artikkelen nyttig for deg?

pmksadmin

Stengt for kommentering