Webinarer

Kom i gang med PBL Mentor HMS del 1

Kom i gang med PBL Mentor HMS del 2

Kom i gang med PBL Mentor HMS del 3

Kom i gang med PBL Mentor HMS del 4

Administrere PBL Mentor HMS

Opprett brukertilgang

Innføring i PBL Mentor HMS for ansatte

Innføring i PBL Mentor HMS for HMS-ansvarlig/administrator

Oppsett av håndbøker

Oppsett HMS-håndbok

Redigere rutine

De ulike funksjonene

Sjekklister

Avvik

Tiltaksplan

Tilsyn