Webinarer

Kom i gang med Mentor HMS del 1

Kom i gang med Mentor HMS del 2

Kom i gang med Mentor HMS del 3

Kom i gang med Mentor HMS del 4

Administrere Mentor HMS

Opprett brukertilgang

Innføring i Mentor HMS for ansatte

Oppsett av håndbøker

Oppsett HMS-håndbok

Redigere rutine

De ulike funksjonene

Sjekklister - nye funksjoner

Sjekklister - kopi av sjekklister

Sjekklister - planlegge sjekklister

Sjekklister - redigere sjekklister

Sjekkliste - eierfunksjon

Sjekkliste - gjennomføring, avvik og kommentar, brukslogg og merknader.

Sjekkliste - oppdatering

Avvik

Tiltaksplan

Tilsyn

Dashbord