Malbibliotek og oppsett av HMS-håndboken

Malbibliotek og oppsett av HMS-håndboken

På startsiden finner du flisen Malbibliotek. I malbiblioteket vil du finne beste-praksis maler på HMS-rutiner, beredskapskort, personalartikler og sjekklister. Disse kan dere velge å overføre og ta i bruk i deres HMS-håndbok. Når du går inn i flisen Malbibliotek kommer … les mer
Redigere rutine

Redigere rutine

Som administrator og redaktør kan du redigere rutinene ETTER du har overført disse fra malbiblioteket. Gå inn på den aktuelle rutinen, trykk på tannhjulet og velg Rediger. Du vil da komme inn i redigeringsmodus. Her har du mulighet til å … les mer
Oppdatering fra Mentor HMS

Oppdatering fra Mentor HMS

Dersom det skjer endringer i lov- og regelverk, må malene som ligger i malbiblioteket oppdateres slik at de tilfredsstiller dagens regelverk. Vi sørger for at dette blir gjort, men du må ta standpunkt til oppdateringen og velge hvordan dere vil … les mer
Lagre og endre kladd

Lagre og endre kladd

For å starte med å redigere en rutine, trykker du på tannhjulet oppe i høyre hjørne på rutinen du skal redigere. Det er administrator og redaktør som har tilgang til redigering. Dersom du ikke blir ferdig med redigeringen av en … les mer