Avvik

Avvik

Når du som ansatt skal melde et avvik gjør du dette gjennom å trykke på Meld avvik på forsiden. Det kan være lurt å bruke nettbrett eller mobil til dette, slik at du også kan legge ved et bilde dersom … les mer
MentROS- overføre gammel/ arkivert risikovurdering

MentROS- overføre gammel/ arkivert risikovurdering

Risikovurderinger dere har gjort før MentROS ligger under arkiverte risikovurderinger. Link til disse ligger nederst på forsiden inne i MentROS. Her blir risikovurderingene liggende til dere velger å overføre de til MentROS eller dere sletter risikovurderingene. Dere kan revidere de … les mer
Tiltaksplan

Tiltaksplan

Alle tiltakene som opprettes i tilknytning til et avvik, en risikovurdering eller inne i tiltaksplanen, vil legge seg inn i samme tiltaksplan. På den måten slipper du å forholde deg til flere ulike tiltaksplaner. Alle tiltakene er knyttet mot et … les mer
MentROS- oversiktsbilde

MentROS- oversiktsbilde

Når du har lagt inn flere ROS- analyser i MentROS vil du få oversikt over Topp 10 høyest risikoer i virksomheten og du vil få et risikobilde med oversikt over hvordan risikoområdene gjennomsnittlig er vurdert på risikograd (se under for … les mer
Risikovurdering (gammel versjon)

Risikovurdering (gammel versjon)

For å gjøre en risikovurdering trykk deg inn på flisen Risikovurdering på forsiden. Du kommer nå inn i risikooversikten hvor alle risikovurderingene vil legge seg. Velg +Risikovurdering for å gå til risikovurderingsskjemaet hvor du kan utføre selve risikovurderingen. Dersom dere … les mer
MentROS- risikoområde

MentROS- risikoområde

I MentROS finner du eksempler på risikoområder og ROS- analyser (risikovurderinger). Risikoområde er en overordnet sortering/ kategorisering for virksomhetens ROS- analyser. Når du oppretter en ROS- analyse må du velge et risikoområde den skal tilhøre. I våre eksempler er det … les mer
Rapporter

Rapporter

Under Rapporter vil du kunne hente frem dokumentasjon på alt dere har gjort i Mentor HMS.  Du kan hente ut rapporter på: Rutineendringer Sjekklister Avviksbehandling Risikovurderinger Tiltak Fullførte og ufullførte aktiviteter i aktivitetsoversikten Beredskapslogg Leste og uleste elementer (kun for … les mer
Forbedringsforslag

Forbedringsforslag

Under forbedringsforslag kan en legge inn forslag på nye eller forbedre rutiner, handlingsmåter eller innkjøp som kan bidra til å øke kvalitet eller arbeidsmiljø i virksomheten. Videre må en håndtere forbedringsforslaget. Dette gjør du ved å gå inn på det … les mer
HMS-årshjul

HMS-årshjul

Årshjulet er et verktøy for grovplanlegging av de løpende, større HMS-oppgavene. Her kan dere sette opp faste oppgaver og oppgaver uten et fast intervall. Årshjulet skiller seg fra aktivitetsoversikten ved at du ikke datofester oppgavene her. I årshjulet planlegger du … les mer
Arkiv

Arkiv

I arkivet kan du laste opp dokumenter til oppbevaring. Det kan for eksempel være FDV- dokumentasjon, serviceavtaler, møtereferater osv. For å laste opp et dokument, gå inn i den aktuelle mappen, og trykk på «last opp fil» (se symbolforklaring under … les mer
Aktivitetsoversikten

Aktivitetsoversikten

I Aktivitetsoversikten får du oversikt over alle HMS-aktiviteter som er registrert med dato i hele systemet. Dette kan være en sjekkliste, frist på tiltak, frist på aktivitet og revisjonsdato på rutine/risikovurdering/sjekkliste/artikkel. Du får frem aktivitetene som skjer den aktuelle datoen … les mer
Tilsyn

Tilsyn

I flisa tilsyn kan du dokumentere alt som gjøres i forbindelse med et tilsyn. Det er bare administrator som kan legge til tilsyn og som har tilgang til tilsynsflisa. I flisen Tilsyn får du oversikt over hvilke tilsyn virksomheten har … les mer
Tilsynsbruker

Tilsynsbruker

Dersom du har fått tilgang til Mentor HMS som tilsynsmyndighet har du kun tilgang til det aktuelle tilsynet som du er registrert på. Du vil kunne få tilgang til HMS- rutiner, risikovurderinger, sjekklister, avvik og tiltaksplaner som virksomheten har valgt … les mer
Referanser

Referanser

I flisa referanser finner du oversikt over lovhenvisninger og fagreferanser som er lagt inn i Mentor HMS. Under oversikt kan du se hvilke rutiner, artikler og tilsyn som er knyttet opp til de ulike lovhenvisningene. Gå inn på aktuell lov … les mer
Merkelapper

Merkelapper

Merkelapper er en merking av ulike dokumenter på tvers i systemet. Det er administrator og redaktør som kan legge til merkelapper. Bruker kan få oversikt og lese merkelappene. Oversikten over alle merkelappene og hvilken dokumentasjon som tilhører hvilken merkelapp finner … les mer
Dashbord

Dashbord

Når du går inn i dashbordflisa vil du få valg om å legge til standardpaneler. Trykk «opprett standardpaneler». Du vil da få opp to forhåndsdefinerte dashbord. For å opprette nytt dashbord trykk på tannhjulet og velg » nytt dashbord». Legg … les mer
Sjekklister – oversikt

Sjekklister – oversikt

I den lilla boksen «sjekklister» finner du virksomhetens digitale sjekklister. Du kan overføre sjekklister fra malbiblioteket eller opprette egne. For å opprette egne sjekklister, trykk + sjekkliste øverst i høyre hjørne og fyll inn eget innhold og egne sjekklistepunkter. Oversikt … les mer
Sjekkliste- redigering og velge gjentakelse

Sjekkliste- redigering og velge gjentakelse

For å redigere en sjekkliste gå inn på sjekklisten og trykk på tannhjulet øverst til høyre. Du kan nå redigere og fylle inn interne referanser med mer og endre på og legge til egne sjekklistepunkter. For å planlegge gjennomføringer av … les mer
Sjekkliste- gjennomføring, avvik, kommentarer og brukslogg

Sjekkliste- gjennomføring, avvik, kommentarer og brukslogg

For å gjennomføre ei sjekkliste kan du gå via aktivitetskalenderen, dersom sjekklisten er lagt inn med et intervall og dato, eller du kan gå inn i sjekklisteoversikten og starte den herfra ved å trykke på «play» symbolet. Når du starter … les mer
Funksjonalitet for eieradministrasjon

Funksjonalitet for eieradministrasjon

Du som er superadministrator i en eieradministrasjon, har anledning til å publisere rutiner og beredskapskort ned til alle enhetene som er tilknyttet eieradministrasjon. Gå inn på den aktuelle rutinen, trykk på tannhjulet og velg Rediger. For å publisere rutinen ned … les mer