Tiltaksplan

Tiltaksplan

Alle tiltakene som opprettes i tilknytning til et avvik, en risikovurdering eller inne i tiltaksplanen, vil legge seg inn i samme tiltaksplan. På den måten slipper du å forholde deg til flere ulike tiltaksplaner. Alle tiltakene er knyttet mot et … les mer
Risikovurdering

Risikovurdering

For å gjøre en risikovurdering trykk deg inn på flisen Risikovurdering på forsiden. Du kommer nå inn i risikooversikten hvor alle risikovurderingene vil legge seg. Velg +Risikovurdering for å gå til risikovurderingsskjemaet hvor du kan utføre selve risikovurderingen. Dersom dere … les mer
Sjekklister

Sjekklister

Under flisen Sjekklister på forsiden kan du opprette elektroniske sjekklister. Dette kan brukes til gjennomføring av for eksempel brannvernrunde, ettersyn av utelekeområde i barnehager og skoler,  og andre vernerunder.  Du kan også gå i malbiblioteket og overføre våre sjekklistemaler inn … les mer
Rapporter

Rapporter

Under Rapporter vil du kunne hente frem dokumentasjon på alt dere har gjort i PBL Mentor.  Du kan hente ut rapporter på: Rutineendringer Sjekklister Avviksbehandling Risikovurderinger Tiltak Fullførte og ufullførte aktiviteter i aktivitetsoversikten Beredskapslogg Leste og uleste elementer (kun for … les mer
HMS-årshjul

HMS-årshjul

Årshjulet er et verktøy for grovplanlegging av de løpende, større HMS-oppgavene. Her kan dere sette opp faste oppgaver og oppgaver uten et fast intervall. Årshjulet skiller seg fra aktivitetsoversikten ved at du ikke datofester oppgavene her. I årshjulet planlegger du … les mer
Arkiv

Arkiv

I arkivet kan du laste opp dokumenter til oppbevaring. Det kan for eksempel være FDV- dokumentasjon, serviceavtaler, møtereferater osv. For å opprette nye mapper, trykk på tannhjulet og velg Opprett mappe. For å laste opp et dokument, gå inn i … les mer
Aktivitetsoversikten

Aktivitetsoversikten

I Aktivitetsoversikten får du oversikt over alle HMS-aktiviteter som er registrert med dato i hele systemet. Dette kan være en sjekkliste, frist på tiltak, frist på aktivitet og revisjonsdato på rutine/risikovurdering/sjekkliste/artikkel. Du får frem aktivitetene som skjer den aktuelle datoen … les mer
Tilsyn

Tilsyn

I flisa tilsyn kan du dokumentere alt som gjøres i forbindelse med et tilsyn. Det er bare administrator som kan legge til tilsyn og som har tilgang til tilsynsflisa. I flisen Tilsyn får du oversikt over hvilke tilsyn virksomheten har … les mer
Referanser

Referanser

I flisa referanser finner du oversikt over lovhenvisninger og fagreferanser som er lagt inn i PBL Mentor HMS. Under oversikt kan du se hvilke rutiner, artikler og tilsyn som er knyttet opp til de ulike lovhenvisningene. Gå inn på aktuell … les mer
Merkelapper

Merkelapper

Merkelapper er en merking av ulike dokumenter på tvers i systemet. Det er administrator og redaktør som kan legge til merkelapper. Bruker kan få oversikt og lese merkelappene. Oversikten over alle merkelappene og hvilken dokumentasjon som tilhører hvilken merkelapp finner … les mer
Dashbord

Dashbord

Når du går inn i dashbordflisa vil du få valg om å legge til standardpaneler. Trykk «opprett standardpaneler». Du vil da få opp to forhåndsdefinerte dashbord. For å opprette nytt dashbord trykk på tannhjulet og velg » nytt dashbord». Legg … les mer
Funksjonalitet for eieradministrasjon

Funksjonalitet for eieradministrasjon

Du som er superadministrator i en eieradministrasjon, har anledning til å publisere rutiner og beredskapskort ned til alle enhetene som er tilknyttet eieradministrasjon. Gå inn på den aktuelle rutinen, trykk på tannhjulet og velg Rediger. For å publisere rutinen ned … les mer
Avvik

Avvik

Når du som ansatt skal melde et avvik gjør du dette gjennom å trykke på Meld avvik på forsiden. Det kan være lurt å bruke nettbrett eller mobil til dette, slik at du også kan legge ved et bilde dersom … les mer