Funksjonalitet for eieradministrasjon

Funksjonalitet for eieradministrasjon

Du som er superadministrator i en eieradministrasjon, har anledning til å publisere rutiner og beredskapskort ned til alle enhetene som er tilknyttet eieradministrasjon. Gå inn på den aktuelle rutinen, trykk på tannhjulet og velg Rediger. For å publisere rutinen ned … les mer
Tiltaksplan

Tiltaksplan

Alle tiltakene som opprettes i tilknytning til et avvik, en risikovurdering eller inne i tiltaksplanen, vil legge seg inn i samme tiltaksplan. På den måten slipper du å forholde deg til flere ulike tiltaksplaner. Alle tiltakene er knyttet mot et … les mer
Rapporter

Rapporter

Under Rapporter vil du kunne hente frem dokumentasjon på alt dere har gjort i Mentor HMS.  Du kan hente ut rapporter på: Rutineendringer Sjekklister Avviksbehandling Risikovurderinger Tiltak Fullførte og ufullførte aktiviteter i aktivitetsoversikten Beredskapslogg Leste og uleste elementer (kun for … les mer
Arkiv

Arkiv

I arkivet kan du laste opp dokumenter til oppbevaring. Det kan for eksempel være FDV- dokumentasjon, serviceavtaler, møtereferater osv. For å laste opp et dokument, gå inn i den aktuelle mappen, og trykk på «last opp fil» (se symbolforklaring under … les mer
Aktivitetsoversikten

Aktivitetsoversikten

I Aktivitetsoversikten får du oversikt over alle HMS-aktiviteter som er registrert med dato i hele systemet. Dette kan være en sjekkliste, frist på tiltak, frist på aktivitet og revisjonsdato på rutine/risikovurdering/sjekkliste/artikkel. Du får frem aktivitetene som skjer den aktuelle datoen … les mer
Referanser

Referanser

I flisa referanser finner du oversikt over lovhenvisninger og fagreferanser som er lagt inn i Mentor HMS. Under oversikt kan du se hvilke rutiner, artikler og tilsyn som er knyttet opp til de ulike lovhenvisningene. Gå inn på aktuell lov … les mer
Merkelapper

Merkelapper

Merkelapper er en merking av ulike dokumenter på tvers i systemet. Det er administrator og redaktør som kan legge til merkelapper. Bruker kan få oversikt og lese merkelappene. Oversikten over alle merkelappene og hvilken dokumentasjon som tilhører hvilken merkelapp finner … les mer
Dashbord

Dashbord

Når du går inn i dashbordflisa vil du få valg om å legge til standardpaneler. Trykk «opprett standardpaneler». Du vil da få opp to forhåndsdefinerte dashbord. For å opprette nytt dashbord trykk på tannhjulet og velg » nytt dashbord». Legg … les mer