HMS-årshjul

HMS-årshjul

Årshjulet er et verktøy for grovplanlegging av de løpende, større HMS-oppgavene. Her kan dere sette opp faste oppgaver og oppgaver uten et fast intervall. Årshjulet skiller seg fra aktivitetsoversikten ved at du ikke datofester oppgavene her. I årshjulet planlegger du … les mer
Arkiv

Arkiv

I arkivet kan du laste opp dokumenter til oppbevaring. Det kan for eksempel være FDV- dokumentasjon, serviceavtaler, møtereferater osv. For å laste opp et dokument, gå inn i den aktuelle mappen, og trykk på «last opp fil» (se symbolforklaring under … les mer
Aktivitetsoversikten

Aktivitetsoversikten

I Aktivitetsoversikten får du oversikt over alle HMS-aktiviteter som er registrert med dato i hele systemet. Dette kan være en sjekkliste, frist på tiltak, frist på aktivitet og revisjonsdato på rutine/risikovurdering/sjekkliste/artikkel. Du får frem aktivitetene som skjer den aktuelle datoen … les mer
Opprett brukertilganger

Opprett brukertilganger

Under flisen Innstillinger og brukere kan du opprette brukertilganger til alle ansatte. For å kunne bruker PBL Mentor, må alle ansatte ha hver sin brukertilgang med hvert sitt unike passord. Når du kommer inn i bildet som viser brukeroversikten, trykk … les mer
Administrere områder i HMS-håndboken, Personalhåndbok og Lederhåndbok

Administrere områder i HMS-håndboken, Personalhåndbok og Lederhåndbok

Under flisen Innstillinger på forsiden og Områder kan du legge til nye HMS-områder, personalområder og lederområder. Trykk på + HMS-område for å legge til et nytt område. Når det nye området er lagt til, vil det bli aktivert i løsningen … les mer
Varsler

Varsler

Under flisen Innstillinger på forsiden kan du som administrator huke av for hvem som skal ha varsel på e-post når det opprettes nye avvik og når en sjekkliste tas i bruk.
Slik bruker du PBL Mentor HMS på mobiltelefon og nettbrett

Slik bruker du PBL Mentor HMS på mobiltelefon og nettbrett

PBL Mentor HMS er en webapp som er enkel å bruke på nettbrett og mobiltelefon. Vi anbefaler at du lager en snarvei til PBL Mentor HMS på mobiltelefonen og nettbrettet deres. PBL Mentor HMS vil da oppleves som en APP … les mer
MentROS- risikoområde

MentROS- risikoområde

I MentROS finner du eksempler på risikoområder og ROS- analyser (risikovurderinger). Risikoområde er en overordnet sortering/ kategorisering for virksomhetens ROS- analyser. Når du oppretter en ROS- analyse må du velge et risikoområde den skal tilhøre. I våre eksempler er det … les mer