Dashbord

Dashbord

Når du går inn i dashbordflisa vil du få valg om å legge til standardpaneler. Trykk «opprett standardpaneler». Du vil da få opp to forhåndsdefinerte dashbord. For å opprette nytt dashbord trykk på tannhjulet og velg » nytt dashbord». Legg … les mer
Administrere områder i HMS-håndboken, Personalhåndbok og Lederhåndbok

Administrere områder i HMS-håndboken, Personalhåndbok og Lederhåndbok

Under flisen Innstillinger på forsiden og Områder kan du legge til nye HMS-områder, personalområder og lederområder. Trykk på + HMS-område for å legge til et nytt område. Når det nye området er lagt til, vil det bli aktivert i løsningen … les mer
Varsler

Varsler

Under flisen Innstillinger på forsiden kan du som administrator huke av for hvem som skal ha varsel på e-post når det opprettes nye avvik og når en sjekkliste tas i bruk.  
Slik bruker du PBL Mentor HMS på mobiltelefon og nettbrett

Slik bruker du PBL Mentor HMS på mobiltelefon og nettbrett

PBL Mentor HMS er en webapp som er enkel å bruke på nettbrett og mobiltelefon. Vi anbefaler at du lager en snarvei til PBL Mentor HMS på mobiltelefonen og nettbrettet deres. PBL Mentor HMS vil da oppleves som en APP … les mer
Redigere rutine

Redigere rutine

Som administrator og redaktør kan du redigere rutinene ETTER du har overført disse fra malbiblioteket. Gå inn på den aktuelle rutinen, trykk på tannhjulet og velg Rediger. Du vil da komme inn i redigeringsmodus. Her har du mulighet til å … les mer
Oppdatering fra PBL Mentor HMS

Oppdatering fra PBL Mentor HMS

Dersom det skjer endringer i lov- og regelverk, må malene som ligger i malbiblioteket oppdateres slik at de tilfredsstiller dagens regelverk. Vi sørger for at dette blir gjort, men du må ta standpunkt til oppdateringen og velge hvordan dere vil … les mer
Lagre og endre kladd

Lagre og endre kladd

For å starte med å redigere en rutine, trykker du på tannhjulet oppe i høyre hjørne på rutinen du skal redigere. Det er administrator og redaktør som har tilgang til redigering. Dersom du ikke blir ferdig med redigeringen av en … les mer
Tilsyn

Tilsyn

I flisa tilsyn kan du dokumentere alt som gjøres i forbindelse med et tilsyn. Det er bare administrator som kan legge til tilsyn og som har tilgang til tilsynsflisa. I flisen Tilsyn får du oversikt over hvilke tilsyn virksomheten har … les mer
Tilsynsbruker

Tilsynsbruker

Dersom du har fått tilgang til PBL Mentor HMS som tilsynsmyndighet har du kun tilgang til det aktuelle tilsynet som du er registrert på. Du vil kunne få tilgang til HMS- rutiner, risikovurderinger, sjekklister, avvik og tiltaksplaner som virksomheten har … les mer
Opprett brukertilganger

Opprett brukertilganger

Under flisen Innstillinger og brukere kan du opprette brukertilganger til alle ansatte. For å kunne bruker PBL Mentor, må alle ansatte ha hver sin brukertilgang med hvert sitt unike passord. Når du kommer inn i bildet som viser brukeroversikten, trykk … les mer
Aktivitetsoversikten

Aktivitetsoversikten

I Aktivitetsoversikten får du oversikt over alle HMS-aktiviteter som er registrert med dato i hele systemet. Dette kan være en sjekkliste, frist på tiltak, frist på aktivitet og revisjonsdato på rutine/risikovurdering/sjekkliste/artikkel. Du får frem aktivitetene som skjer den aktuelle datoen … les mer
Arkiv

Arkiv

I arkivet kan du laste opp dokumenter til oppbevaring. Det kan for eksempel være FDV- dokumentasjon, serviceavtaler, møtereferater osv. For å opprette nye mapper, trykk på tannhjulet og velg Opprett mappe. For å laste opp et dokument, gå inn i … les mer
Malbibliotek og oppsett av HMS-håndboken

Malbibliotek og oppsett av HMS-håndboken

På startsiden finner du flisen Malbibliotek. Under denne flisen vil du finne beste-praksis maler på HMS-rutiner, beredskapskort, personalartikler og sjekklister. Disse kan dere velge å ta i bruk i deres HMS-håndbok. Når du går inn på flisen Malbibliotek kommer du … les mer
Funksjonalitet for eieradministrasjon

Funksjonalitet for eieradministrasjon

Du som er superadministrator i en eieradministrasjon, har anledning til å publisere rutiner og beredskapskort ned til alle enhetene som er tilknyttet eieradministrasjon. Gå inn på den aktuelle rutinen, trykk på tannhjulet og velg Rediger. For å publisere rutinen ned … les mer
Avvik

Avvik

Når du som ansatt skal melde et avvik gjør du dette gjennom å trykke på Meld avvik på forsiden. Det kan være lurt å bruke nettbrett eller mobil til dette, slik at du også kan legge ved et bilde dersom … les mer
Tiltaksplan

Tiltaksplan

Alle tiltakene som opprettes i tilknytning til et avvik, en risikovurdering eller inne i tiltaksplanen, vil legge seg inn i samme tiltaksplan. På den måten slipper du å forholde deg til flere ulike tiltaksplaner. Alle tiltakene er knyttet mot et … les mer
Risikovurdering

Risikovurdering

For å gjøre en risikovurdering trykk deg inn på flisen Risikovurdering på forsiden. Du kommer nå inn i risikooversikten hvor alle risikovurderingene vil legge seg. Velg +Risikovurdering for å gå til risikovurderingsskjemaet hvor du kan utføre selve risikovurderingen. Dersom dere … les mer
Sjekklister

Sjekklister

Under flisen Sjekklister på forsiden kan du opprette elektroniske sjekklister. Dette kan brukes til gjennomføring av for eksempel brannvernrunde, ettersyn av utelekeområde i barnehager og skoler,  og andre vernerunder.  Du kan også gå i malbiblioteket og overføre våre sjekklistemaler inn … les mer
Rapporter

Rapporter

Under Rapporter vil du kunne hente frem dokumentasjon på alt dere har gjort i PBL Mentor.  Du kan hente ut rapporter på: Rutineendringer Sjekklister Avviksbehandling Risikovurderinger Tiltak Fullførte og ufullførte aktiviteter i aktivitetsoversikten Beredskapslogg Leste og uleste elementer (kun for … les mer
HMS-årshjul

HMS-årshjul

Årshjulet er et verktøy for grovplanlegging av de løpende, større HMS-oppgavene. Her kan dere sette opp faste oppgaver og oppgaver uten et fast intervall. Årshjulet skiller seg fra aktivitetsoversikten ved at du ikke datofester oppgavene her. I årshjulet planlegger du … les mer