Når du har lagt inn flere ROS- analyser i MentROS vil du få oversikt over Topp 10 høyest risikoer i virksomheten og du vil få et risikobilde med oversikt over hvordan risikoområdene gjennomsnittlig er vurdert på risikograd (se under for mer info om risikobildet).

Under fanen aktuelt ligger risikoområder som har ROS- analyser som ikke er ferdig utfylte eller har åpne tiltak. Og i fanene utløpte og fremtidige vil risikoområder som er satt revisjonsdato på ligge.

I risikobildet kan du kan trykke på et enkelt risikoområde for å få en oversikt over hvordan ROS- analysene til dette risikoområdet ligger i risikobildet, og du kan trykke deg videre og se på de ulike ROS- analysene.

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering