Gå inn i MentROS

For å opprette ny risikovurdering, trykk + ROS- analyse eller gå via eksempler (se lengre ned på siden)

Når dere starter på en ROS- analyse vil dere få hjelp gjennom fem enkle steg. Dere har hjelpetekst til utfylling og ekstra informasjon under spørsmålstegnene.

Dere starter med å velge risikoområde, her kan dere velge fra eksempler eller opprette egne. Risikoområde er en overordnet sortering/ kategorisering for ROS- analysene.

Så fyller dere inn hva dere vil risikovurdere/ navn på ROS- analysen. Her kan dere velge å ta utgangspunkt i eksempler fra Mentor HMS, trykk ta i bruk

Når dere har lagt til hva som skal risikovurderes, kan dere legge til deltakere. Her vil dere, når dere starter skrive, få opp brukere som er lagt inn i deres Mentor HMS, men dere kan også legge til andre deltakere som ikke er tilknyttet systemet. Trykk neste

Så kommer dere til steg 2; kartlegging, her fyller dere inn uønskede hendelser, årsaker og eventuelt sårbarhet eller reviderer/ tilpasser eksempelet dere har tatt i bruk. Under interne referanser kan dere legge til de rutiner, beredskapskort og sjekklister dere har i dag som er med på å redusere risiko for de uønskede hendelsene dere vurderer. Trykk neste

I steg tre skal dere vurdere sannsynlighet og konsekvenser for de uønskede hendelsene. Trykk på de blå knappene og dra til sidene for å se og velge de ulike verdiene. Trykk neste

Under steg fire vil dere få opp risikograd fra svært lav til svært høy. Dersom risikograd er middels, høy eller svært høy får dere en anbefaling om å legge til tiltak, og dere kan gjøre dette direkte og/ eller velge akseptere risiko, eller dere kan gå videre og ved behov legge til tiltak senere. Trykk neste

I steg fem får dere en oversikt over ROS- analysen og kan lagre denne.

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering