I den lilla boksen «sjekklister» finner du virksomhetens digitale sjekklister. Du kan overføre sjekklister fra malbiblioteket eller opprette egne.

For å opprette egne sjekklister, trykk + sjekkliste øverst i høyre hjørne og fyll inn eget innhold og egne sjekklistepunkter.

 

 

Oversikt

 

 

I oversikten på sjekklistene får du informasjon og kan starte dagens sjekklister. Du ser også hvilke sjekklister som er fullførte i dag. I arkfanene kan du velge å se aktuelt, utløpte eller fremtidige sjekklister. I boksene øverst får du oversikt over åpne avvik, kommentarer, utløpte og pågående sjekklister virksomheten har.

På venstre side er det en meny, der du har et søkefelt og kan søke i tittel og innhold. I tillegg kan du få oversikt over hver avdeling sine sjekklister, alle sjekklister og sjekklister knyttet til HMS- område. Dersom PBL Mentor har oppdatert sjekklister som du har overført, vil det komme et rødt varseltegn under «oppdateringer».

På hver sjekkliste er det en «i», her finner du mer informasjon om den enkelte sjekkliste, i tillegg er det tre prikker på høyre side, hvor du kan gå til selve sjekklisten eller sette den som «skal ikke gjennomføres».

Sjekklistene kan startes ved å trykke på «playsymbolet». Dersom en sjekkliste allerede er startet, vil playsymbolet være helblått.

Under fanen «utløpte», kan du markere og velge at sjekklistene ikke skal gjennomføres, for eksempel dersom virksomheten har feriestengt.

 

 

 

 

Under alle sjekklister finner dere alle virksomhetens sjekklister.

 

 

 

 

Obs! Sjekklistene som står som «ikke planlagt» kan ikke startes før det blir satt inn gjentakelse på sjekklisten. Dette gjøres under redigering av sjekklisten.

Oppdateringer fra PBL Mentor vises som et rødt varseltegn. Oppdateringer fra virksomheten vises som en blå bjelle. Det kommer et delingssymbol dersom virksomheten har nedpubliserte sjekklister fra eieradministrasjon.

Under de tre prikkene på hver sjekkliste har du mulighet til å redigere, slette eller kopiere sjekklisten. Kopi kan være aktuelt dersom du ønsker å ha sjekklister som tar utgangspunkt i en mal, men at avdelinger skal kunne legge til egne sjekklistepunkt.

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering