For å gjennomføre ei sjekkliste kan du gå via aktivitetskalenderen, dersom sjekklisten er lagt inn med et intervall og dato, eller du kan gå inn i sjekklisteoversikten og starte den herfra ved å trykke på «play» symbolet.

Når du starter vil du få opp dagens dato. Du kan endre dato for gjennomføring ved å trykke på kalendersymbolet til høyre for dagens dato. Merk at den da vil stå som gjennomført dagens dato, men gjeldende for den dato du har valgt.

Du kan også velge at sjekklisten ikke skal gjennomføres.

Trykk start for å gjennomføre sjekklisten.

Du kan legge til «merknad» ved behov i sjekklisten, for eksempel hvem som var tilstede på en vernerunde, eller hvis dere bruker sjekkliste før tur; hvor går turen eller hvilken gruppe går på tur.

Kryss av sjekklistepunkter. Ved behov kan du legge til kommentar til punktet. Dersom det er lagt til kommentarer tidligere, vil punktet være merket og du kan åpne og se eventuelle kommentarer fra de syv siste gjennomføringene. Administrator og redaktør kan slette kommentarer.

Ved avvik, kan du velge å opprette avvik med en gang eller senere. Hvis du velger opprett senere, må det opprettes før du får fullført sjekklista.

Du må velge avvikstype, de andre punktene er frivillige og fylle inn og kan legges til ved håndtering av avviket. Avviket legger seg også i avviksboksen.

Når du er ferdig med sjekklista trykk «fullfør». Dersom du ikke blir ferdig, kan du trykke «lagre» og du eller andre ansatte kan gå inn og fullføre sjekklista på et senere tidspunkt. Sjekklista ligger da som «pågående» og vil ha et blått «play» symbol bak seg.

Alle gjennomførte sjekklister legger seg i rapporter og i sjekklistas brukslogg. I tillegg til brukslogg, får du også oversikt over avvik, kommentarer og endringsloggen under arkfanene.

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering