Merkelapper er en merking av ulike dokumenter på tvers i systemet. Det er administrator og redaktør som kan legge til merkelapper. Bruker kan få oversikt og lese merkelappene. Oversikten over alle merkelappene og hvilken dokumentasjon som tilhører hvilken merkelapp finner du under flisen Merkelapper og referanser. Du kan legge til merkelapper på Rutiner, Artikler, Beredskapskort, Sjekklister, Risikovurdering og Avvik (håndtering).  

Du kan opprette nye og legge til merkelapper på to måter. Den første måten er å redigere et dokument og skrive inn hvilken merkelapp dette dokumentet skal ha før du lagrer/publiserer.

Den andre måten er å gå inn på oversikten Referanser og merkelapper, trykk på +-tegnet øverst til høyre og skriver inn ny merkelapp. For å legge til dokumenter til merkelappen kan du trykke på blyanten til høyre for merkelappen og legge til det du ønsker.

Eieradministrasjon

Eieradministrasjon kan publisere ned Rutiner, Artikler og beredskapskort med merkelapper. Enhetene som er tilknyttet eieradministrasjonen vil få disse merkelappene i sin oversikt, og disse vil være merket fra eieradministrasjon. Enhetene kan ikke slette disse merkelappene.

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering