For å starte med å redigere en rutine, trykker du på tannhjulet oppe i høyre hjørne på rutinen du skal redigere. Det er administrator og redaktør som har tilgang til redigering. Dersom du ikke blir ferdig med redigeringen av en rutine eller artikkel, kan du lagre som kladd og fortsette redigeringen ved et senere tidspunkt. Trykk Lagre kladd.

Hvis du skal redigere og/eller publisere eller slette en kladd, så må du trykke på Kladd, før du trykker på tannhjulet øverst til høyre og velger det alternativet du ønsker.

Når du trykker Publiser i kladdmodus, får du opp valgene om du ønsker å nullstille lesestatus og hvilken endringstype du velger.

Dersom du trykker på Rediger når du står på Gjeldende versjon og det eksisterer en Kladd, vil du få opp et varsel om at det allerede eksisterer en kladd og hvordan du ønsker å gå videre. Dersom du da redigerer og publiserer i gjeldende versjon, gjør vi oppmerksom på at eksisterende kladd tar utgangspunkt i den tidligere versjon og tar ikke med de nye endringene fra siste oppdatering. Det er ikke mulig å ha mer enn én kladd.

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering