På startsiden finner du flisen Malbibliotek. I malbiblioteket vil du finne beste-praksis maler på HMS-rutiner, beredskapskort, personalartikler og sjekklister. Disse kan dere velge å overføre og ta i bruk i deres HMS-håndbok.

Når du går inn i flisen Malbibliotek kommer du til en oversikt over de ulike malene våre. Du kan velge type maler i menyen på venstre side.

For å kopiere over maler til HMS-håndboken, klikk deg inn på HMS rutinemaler. Velg HMS-område i menyen til venstre, og huk av for de rutinemalene du ønsker å overføre. Du har muligheten til å hake ut en og en rutine, eller trykke på avhukingen på kolonneoverskriften for å velge alle. Trykk på Overfør når du har valgt de rutinene du ønsker. Velg Overfør i dialogboksen som kommer opp. Rutinemalene vil nå bli overført til din HMS-håndbok.

Når malene er overført til din HMS-håndbok, personalhåndbok eller sjekklisteoversikt, vil du ha mulighet til å redigere malene og tilpasse dem til deres virksomhet. De rutinemalene du har overført, blir grået ut i malbiblioteket, slik at du har oversikt over hvilke maler du har tatt i bruk.

Vi gjør oppmerksom på at alle malene er forslag fra Mentor HMS og må tilpasses og oppdateres etter behovet til deres egen virksomhet.

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering