Du som er superadministrator i en eieradministrasjon, har anledning til å publisere rutiner og beredskapskort ned til alle enhetene som er tilknyttet eieradministrasjon. Gå inn på den aktuelle rutinen, trykk på tannhjulet og velg Rediger.

For å publisere rutinen ned til alle enhetene trykker du på nedtrekksmenyen i feltet Publiseres. Velg enten  Publisert alle enheter eller Publisert alle enheter med kommentarfelt. Begge valgene låser innholdet i rutinen slik at enhetene ikke vil kunne redigere rutinen. Men valget Publisert alle enheter med kommentarfelt, gir enhetene anledning til å legge til lokal tekst til rutinen. Dersom du velger Publisert, vil rutinen bare bli liggende hos eieradministrasjon.

For å publisere, trykk blå knapp Publiser.

Vi anbefaler at du skriver en kort kommentar, slik at enhetene får informasjon om hvorfor rutinen er endret. Før du lagrer må du ta stilling til feltet Endringstype. Dersom dette er en ny rutine eller en endring i innhold, velger du Ny versjon. Dersom du ønsker å varsle lederne, velger du Ny versjon-varsling. Du vil da se at det kommer opp et ekstra felt hvor du kan huke av for at det skal sendes varsel pr e-post. Velg hvem som skal ha varslet. Trykk Publiser når du er ferdig. Rutinen vil da legge seg i HMS-håndboken til den aktuelle enheten.

Årshjul

Som superadministrator i eieradministrasjon har du også mulighet til å sette opp årshjul for enhetene. Huk av for Vises i underenhet på den aktuelle aktiviteten i årshjulet.

Arkiv

I arkiv kan du dele filer ned til underenheter. Dette gjøres ved å markere filen som skal deles og trykker på delesymbolet til høyre for filnavnet. Filene blir da tilgjengelig under det mappenavnet du har gitt i eieradministrasjonen. Merk at du ikke kan dele hele mapper, men fil for fil.

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering