Når du som ansatt skal melde et avvik gjør du dette gjennom å trykke på Meld avvik på forsiden. Det kan være lurt å bruke nettbrett eller mobil til dette, slik at du også kan legge ved et bilde dersom det er aktuelt.

Etter å ha trykket på Meld avvik, kommer du direkte inn i avvikskjemaet. Her fyller du inn informasjon om avviket, laster opp bilde og trykker Lagre når avviket er klart til innsendelse. Når du trykker på Lagre, sendes det automatisk en e-post til den som er satt som avvikbehandler (dette kan være en redaktør eller en administrator), med beskjed om at det er levert et avvik som må behandles.

Det innsendte avviket vil legge seg under flisen Avvik på forsiden av PBL Mentor, og vil være synlig for alle ansatte. Alle ansatte kan dermed følge avviksbehandlingen.

Som avvikbehandler må du gå inn og håndtere avviket. Dette gjør du ved å gå inn på det aktuelle avviket under flisen Avvik på forsiden. Trykk deg inn på avviket og velg Håndter avvik.

Du vil nå komme inn i et redigeringsmodus hvor du må kommentere avviket, velge alvorlighetsgrad og kvalitetssikre at den som sendte inn avviket, har valgt riktig avvikstype.

Dersom avviket ikke krever nye tiltak lukker man avviket ved å trykke på Lukk avviket. Avviket vil da forsvinne fra avviksoversikten og arkiveres under Rapporter.

Dersom det er behov for å følge opp avviket med tiltak, legges det nye tiltaket inn under Legg til tiltak helt nederst. Du kan legge til flere tiltak her. Du må velge hvem som er ansvarlig, prioritet, tidsfrist og hvilket HMS-område tiltaket hører til. Tiltaket vil legge seg under flisen Tiltaksplan på forsiden, sortert etter HMS-område. Trykk lagre. Når du senere har gjennomført tiltaket i bedriften, går du inn i tiltaksplanen i PBL Mentor og trykker på Tiltak fullført. Avviket vil da lukkes automatisk.

Ferdigstilt avviksmelding.

De ferdigstilte avvikmeldingene vil ikke lenger ligge i flisa Avvik, men du finner dem i Rapporter

Fikk du svar på det du lurte på?

pmsadmin

Stengt for kommentering